Menu

Total: 5 results found.

Search for:
Search Only:

1. Преводилац са српског на руски
(General)
... Овлашћење, Радна дозвола, Потврда о стању рачуна у банци, Историјат болести, Остали лични документи и други документи. За све преводе гарантујемо строгу поверљивост. Оверени преводи правне документације: ...
Created on 17 April 2015
2. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
... преводе судски тумачи и преводиоци из те области. Тако оверени текстови неопходни су код прилагања документације понуди за обављање посла. Често је за добијање посла неопходно приложити оверене преводе ...
Created on 15 April 2015
3. Лична документа - превођење са руског на српски и са српског на руски
(Sample Data-Articles)
... дозволе, оверени превод медицинске документације и историје болести, оверени превод радне дозволе оверени превод дозволе о пребивалишту, оверени превод решења о пензији, превођење и тумачење ...
Created on 21 December 2014
4. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
Контактирајте нашу канцеларију у Београду како би добили бесплатну процену превода на руски језик! Уколико сте заинтересовани за цене или имате ако имате конкретан захтев за превођењем техничке документације ...
Created on 21 December 2014
5. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
Контактирајте нашу канцеларију у Београду како бисте добили бесплатну процену превода на руски језик! Уколико сте заинтересовани за цене или имате ако имате конкретан захтев за превођењем техничке документације ...
Created on 21 December 2014
Go to top