Menu

Total: 6 results found.

Search for:
Search Only:

1. Преводилац са српског на руски
(General)
... за руски језик. Најбоље цене, најкраћи рокови. Позовите! Нашим клијентима нудимо услугу - овлашћени судски тумач за руски језик званичних докумената из многих области. Оверени преводи личних докумената: ...
Created on 17 April 2015
2. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
... преводе судски тумачи и преводиоци из те области. Тако оверени текстови неопходни су код прилагања документације понуди за обављање посла. Често је за добијање посла неопходно приложити оверене преводе ...
Created on 15 April 2015
3. Судски преводилац за руски
(Sudski tumac za ruski)
... посао превођења и судског тумачења докумената којима је неопходна овера судских преводилаца за руски језик. Преводи руског језика који су оверени од стране судских тумача за руски језик своју правоснажност ...
Created on 15 April 2015
4. Лична документа - превођење са руског на српски и са српског на руски
(Sample Data-Articles)
Наша агенција за превођење може обезбедити превод личних докумената са руског језика и на руски језик као што су следећа документа: превод радних биографија, оверени превод родног ...
Created on 21 December 2014
5. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
... и постројења превод техничке документације из електротехнике, машинства превођење техничке документације (нпр. упутства за рад, сервисирање) оверени превод техничког текста (по жељи) оверени ...
Created on 21 December 2014
6. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
... машина, уређаја и постројења превод техничке документације из електротехнике, машинства превођење техничке документације (нпр. упутства за рад, сервисирање) оверени превод техничког текста (по ...
Created on 21 December 2014
Go to top