Menu

Total: 25 results found.

Search for:
Search Only:

Page 1 of 2

1. Руски језик
(Руски језик)
... пепела, непоколебљиво носећи властиту, руску мисао, као једну од упаљених буктиња које су осветљавале и осветљавају глобалне светске путеве културе, науке, уметности... На руски језик сукцесивно се преводе ...
Created on 23 April 2015
2. Преводилац са српског на руски
(General)
... Овлашћење, Радна дозвола, Потврда о стању рачуна у банци, Историјат болести, Остали лични документи и други документи. За све преводе гарантујемо строгу поверљивост. Оверени преводи правне документације: ...
Created on 17 April 2015
3. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
... превода са оригиналним документом. Комплетна услуга, као и приступачне цене опредељују више стотина клијената да своје поверење укажу нама.    Оверене преводе техничких и научних текстова заједнички ...
Created on 15 April 2015
4. Симултано превођење
(Sample Data-Articles)
... конгреса, конференција, семинара, радионица и осталог. Нудимо Вам услуге консекутивног и сумултаног превођења са српског на руски језик и са руског на српски језик. За усмене преводе неопходно је да ...
Created on 21 December 2014
5. Консeкутивно превођење
(Sample Data-Articles)
... конгреса, конференција, семинара, радионица и осталог. Нудимо Вам услуге консекутивног и сумултаног превођења са српског на руски језик и са руског на српски језик. За усмене преводе неопходно је да ...
Created on 21 December 2014
6. Стручна литература
(Sample Data-Articles)
... Четврти је језик по распрострањености и један од шест званичних језика Уједињених нација. Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни да саслушамо Ваше жеље ...
Created on 21 December 2014
7. Каталози и презентације
(Sample Data-Articles)
... са фотографијама, табелама и дијаграмима, укључујући и припрему за штампу. Преведени текст обрађујемо различитим графичким програмима. Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 21 December 2014
8. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
... грађевине, стручни преводи из металургије (нпр оверени превод документације код куповине железаре) остали стручни технички преводи Оверени превод техничког текста заједно преводе судски тумач + ...
Created on 21 December 2014
9. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
... преводи из грађевине, стручни преводи из металургије (нпр оверени превод документације код куповине железаре) остали стручни технички преводи Оверени превод техничког текста заједно преводе ...
Created on 21 December 2014
10. Писмено превођење: српско-руски - руско-српски - Превод на руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
11. Преводилац за пољски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи пољски - преводилац за пољски Превод са овером на пољски и писмено превођење без овере са пољског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
12. Преводилац за чешки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи чешки - преводилац за чешки Превод са овером на чешки и писмено превођење без овере са чешког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
13. Преводилац за словачки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
14. Преводилац за руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
15. Преводилац за украјински језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи украјински - преводилац за украјински Превод са овером на украјински и писмено превођење без овере са украјинског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
16. Преводилац за белоруски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи белоруски - преводилац за белоруски Превод са овером на белоруски и писмено превођење без овере са белоруског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
17. Преводилац за руски језик Београд
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
18. Преводилац за бугарски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи бугарски - преводилац за бугарски Превод са овером на бугарски и писмено превођење без овере са бугарског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
19. Преводилац за македонски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи македонски - преводилац за македонски Превод са овером на македонски и писмено превођење без овере са македонског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
20. Преводилац за словеначки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словеначки - преводилац за словеначки Превод са овером на словеначки и писмено превођење без овере са словеначког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Go to top