Menu

Total: 34 results found.

Search for:
Search Only:

Page 1 of 2

1. Шта све подразумева локализација
(blog prevodi)
Шта све подразумева локализација Локализација је посебна врста превођења приликом које се материјал који се преводи прилагођава језику, али и културолошком аспекту језика на који се преводи. Локализација, ...
Created on 08 June 2015
2. Преводилац са српског на руски
(General)
... време и уз пуну дискрецију. Специјализовали смо се за разне области превођења. Доносимо професионализам, свеж приступ језичким услугама и висок ниво услуга нашим клијентима. Руски центар има и квалитет ...
Created on 17 April 2015
3. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
... на терен у случајевима када је потребно присуство судског тумача за руски језик, као и све остале облике усменог превођења. овера већ преведеног текста лектура и коректура текста који је на руском ...
Created on 15 April 2015
4. Судски преводилац за руски
(Sudski tumac za ruski)
... посао превођења и судског тумачења докумената којима је неопходна овера судских преводилаца за руски језик. Преводи руског језика који су оверени од стране судских тумача за руски језик своју правоснажност ...
Created on 15 April 2015
5. Линковање
(Sample Data-Articles)
Поштовани сарадници, Циљ свакога од нас је да web сајт који одржавамо буде што прометнији, односно, да га посећује што већи број посетилаца. Зато, у циљу обостране користи желимо да Вам понудимо међусобну ...
Created on 21 December 2014
6. Референтна листа
(Sample Data-Articles)
... које су користиле наше услуге превођења, што говори у пролог нашег рада, квалитета услуге и узајамно изграђеног поверења. Тако се на нашој референтној листи на обострано задовољство налазе: · TREI ...
Created on 21 December 2014
7. Обука запослених
(Sample Data-Articles)
Уколико имате фирму у којој желите да употпуните знање својих радника руским језиком, нудимо Вам специјално осмишљене програме за брзо и усмерено учење руског језика, јер схватамо значај вашег времена ...
Created on 21 December 2014
8. Преводилачка асистенција
(Sample Data-Articles)
... превођења на руски језик, а нисте сигурни да имате довољно времена, људи, техничке подршке или искуства, можете да рачунате на нас и у том сегменту услуга. Зависно од ваших жеља и потреба, преузећемо одговорност ...
Created on 21 December 2014
9. Симултано превођење
(Sample Data-Articles)
СИМУЛТАНИ И КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ СА/НА РУСКИ ЈЕЗИК ПРЕВОЂЕЊЕ УСМЕНО НА РУСКИ ЈЕЗИК СА СРПСКОГ НА РУСКИ Могућност српско-руског превођења: пословних састанака, посета, презентација, ужих пословних договора, ...
Created on 21 December 2014
10. Консeкутивно превођење
(Sample Data-Articles)
СИМУЛТАНИ И КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ СА/НА РУСКИ ЈЕЗИК ПРЕВОЂЕЊЕ УСМЕНО НА РУСКИ ЈЕЗИК СА СРПСКОГ НА РУСКИ Могућност српско-руског превођења: пословних састанака, посета, презентација, ужих пословних договора, ...
Created on 21 December 2014
11. Усмено превођење: српско-руски - руско-српски - Консикутивно и симултано превођење различитих догађаја или скупова
(Sample Data-Articles)
Усмени преводи са руског и на руски језик Симултано и консекутивно превођење, превођење са руског Можемо Вам понудити услуге усменог превођења крот консекутивно и симултано превођење са руског на српски ...
Created on 21 December 2014
12. Лична документа - превођење са руског на српски и са српског на руски
(Sample Data-Articles)
Наша агенција за превођење може обезбедити превод личних докумената са руског језика и на руски језик као што су следећа документа: превод радних биографија, оверени превод родног ...
Created on 21 December 2014
13. Стручна литература
(Sample Data-Articles)
... одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су ...
Created on 21 December 2014
14. Локализација софтвера и преводи сајтова на руски
(Sample Data-Articles)
... и локализацију тих производа, односно прилагођавање одговарајућем језику и језичким особеностима. Локализација интернет страница је више од превођења текста интернет странице са руског на српски језик ...
Created on 21 December 2014
15. Каталози и презентације
(Sample Data-Articles)
...  Нудимо услуге превођења свих врста текстова са руског језика на српски и са српског на руски високог квалитета. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни која служи као основа ...
Created on 21 December 2014
16. Превођење техничке документација - стручно превођење са руског на српски и српског на руски језик
(Sample Data-Articles)
... превођења Техничко превођење је врло специфична област. Таква врста услуге мора бити реализована од стране искусних високо квалификованих преводилаца који су специјализовани за одређену област. Ако намеравате ...
Created on 21 December 2014
17. Тендерска документација
(Sample Data-Articles)
... техничког превођења Техничко превођење је врло специфична област. Таква врста услуге мора бити реализована од стране искусних високо квалификованих преводилаца који су специјализовани за одређену област. ...
Created on 21 December 2014
18. Писмено превођење: српско-руски - руско-српски - Превод на руски језик
(Sample Data-Articles)
... за руски уједно је и оснивач агенције, писмени преводи на руски језик раде стручни тим са руског говорног подручја како би изворни документ био у дугу руског језика. Нудимо услуге превођења свих врста ...
Created on 15 December 2014
19. Преводилац за пољски језик
(Sample Data-Articles)
... преводи на пољски језик су резултат рада стручног тима са пољског говорног подручја како би излазни документ био у духу пољског језика. Нудимо услуге превођења свих врста текстова са пољског језика на ...
Created on 15 December 2014
20. Преводилац за чешки језик
(Sample Data-Articles)
... преводи на чешки језик су резултат рада стручног тима са чешког говорног подручја како би излазни документ био у духу чешког језика. Нудимо услуге превођења свих врста текстова са чешког језика на српски ...
Created on 15 December 2014
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Go to top