Menu

Total: 20 results found.

Search for:
Search Only:

1. Pismeni prevodi ruski
(Sample Data-Articles)
... za ruski ujedno je i osnivač agencije, pismeni prevodi na ruski jezik rade stručni tim sa ruskog govornog područja kako bi izvorni dokument bio u dugu ruskog jezika. Nudimo usluge prevođenja svih vrsta ...
Created on 23 April 2015
2. Судски тумач за руски језик у Београду
(Sudski tumac za ruski)
Писмени превод са руског и на руски са овером Судски тумач руски - званични судски тумац за руски језик Под судским преводом се подразумева превод са судском овером. Преведени текст је оверен од стране ...
Created on 15 April 2015
3. Судски преводилац за руски
(Sudski tumac za ruski)
Судски тумач за руски и српски језик Превод са овером на руски и са руског језика Судски тумач односно судски преводилац за руски језик је особа која поседује дозволу одређеног надлежног органа за ...
Created on 15 April 2015
4. Писмено превођење: српско-руски - руско-српски - Превод на руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
5. Насловна
(Sample Data-Articles)
RUSKI PREVODILAČKI CENTAR U BEOGRADU, stručni prevodi ruskog, simultani i konsekutivni prevodi ruskog jezika Klik za poziv 0658302345 Prevodilačka agencija za ruski jezik, ruskicentar.com. Prevodi ...
Created on 15 December 2014
6. Преводилац за пољски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи пољски - преводилац за пољски Превод са овером на пољски и писмено превођење без овере са пољског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
7. Преводилац за чешки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи чешки - преводилац за чешки Превод са овером на чешки и писмено превођење без овере са чешког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
8. Преводилац за словачки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
9. Преводилац за руски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словачки - преводилац за словачки Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
10. Преводилац за украјински језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи украјински - преводилац за украјински Превод са овером на украјински и писмено превођење без овере са украјинског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
11. Преводилац за белоруски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи белоруски - преводилац за белоруски Превод са овером на белоруски и писмено превођење без овере са белоруског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
12. Преводилац за руски језик Београд
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи руски - преводилац за руски Превод са овером на руски и писмено превођење без овере са руског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни ...
Created on 15 December 2014
13. Преводилац за бугарски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи бугарски - преводилац за бугарски Превод са овером на бугарски и писмено превођење без овере са бугарског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
14. Преводилац за македонски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи македонски - преводилац за македонски Превод са овером на македонски и писмено превођење без овере са македонског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
15. Преводилац за словеначки језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи словеначки - преводилац за словеначки Превод са овером на словеначки и писмено превођење без овере са словеначког Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
16. Преводилац за хрватски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи хрватски - преводилац за хрватски Превод са овером на хрватски и писмено превођење без овере са хрватског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
17. Преводилац за црногорски језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи црногорски - преводилац за црногорски Превод са овером на црногорски и писмено превођење без овере са црногорског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. ...
Created on 15 December 2014
18. Преводилац за босански језик
(Sample Data-Articles)
Писмени преводи босански - преводилац за босански Превод са овером на босански и писмено превођење без овере са босанског Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек ...
Created on 15 December 2014
19. Четири ствари које машински преводилaц још увек не може
(blog prevodi)
Четири ствари које машински преводилац још увек не може Пре свега, већина машинских преводилаца (међу којима је вероватно најпопуларнији Google Translate) не убацује речи у правилне облике. Такви преводиоци ...
Created on 15 December 2014
20. Шта је то судски тумач, тј. судски преводилац
(blog prevodi)
Шта је то судски тумач, тј. судски преводилац Према Правилнику о сталним судским тумачима (Сл.гласник РС. бр. 35/2010), судски преводилац или судски тумач је особа која поседује: 1) одговарајуће високо ...
Created on 15 December 2014
Go to top