Menu

Архива тагова

 • Преводилац са српског на руски

  Судски тумач за руски језик Београд

  Превод са руског на српски, превод са српског на руски. Инфо: 065.830.23.45

  ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ РУСКИ, СИМУЛТАНО РУСКИ и КОНСЕКУТИВНО ПРЕВОЂЕЊЕ РУСКИ * СУДСКИ ТУМАЧИ за руски језик. Најбоље цене, најкраћи рокови. Позовите!

  Нашим клијентима нудимо услугу - овлашћени судски тумач за руски језик званичних докумената из многих области.

  Оверени преводи личних докумената: Извод из матичне књиге рођених, Венчани лист, Умрлица, Уверење о пребивалишту, Уверење о некажњавању, потврда о боравку, Потврда о приходима, Диплома, Списак оцена, Превод биографије, Изјава, Пуномоћ, Овлашћење, Радна дозвола, Потврда о стању рачуна у банци, Историјат болести, Остали лични документи и други документи.

  За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

  Оверени преводи правне документације: Потврде о резидентности, Уговори о сарадњи, Тужбе, Решења, Одлуке, Записници, Извештаји о тестирању, Сведочанства, Правилници, Преамбуле, Апостили, Остала документација.

  Оверени преводи документације привредних друштава: Извод из АПР, Извод из судског регистра за предузећа, Финансијски извештаји, Статистички изваштаји, Биланси, Ревизорски извештаји, Купопродајни уговори, Документација јавних огласа и конкурса (Тендери), Документација за понуде, Писане декларације, Фактуре, Сертификати, Статути, Патенти, Хитни извештаји, Уговори о продаји робе и услуга, Сигурносни листови, Приказ производа, Извештаји са берзе, Уговори о продаји роба и услуга, Остала документација.

  Оверени преводи техничке документације: Атести, Лабораторијска испитивања узорака, Потврде о испитивању квалитета производа, Потврде о техничкој спецификацији производа, Преводи сигурносно-техичких листова, Остала техничка документација.

  Оверени преводи медицинске и фармацеутске документације: Медицински производи, Преводи спецификација фармацеутских поизвода, СПЦ, ПИЛ Истраживања, Остала документација.

  За све преводе гарантујемо строгу поверљивост.

  Судски преводи захтевају темељно разумевање језика и материје. Наши судски преводиоци на одговарајући начин користе прихваћену терминологију и завршавају превођење у задатом року. Поставили смо високе стандарде у превођењу и судском тумачењу. Прецизан и технички сложен посао обављамо на време и уз пуну дискрецију. Специјализовали смо се за разне области превођења. Доносимо професионализам, свеж приступ језичким услугама и висок ниво услуга нашим клијентима.

  Руски центар има и квалитет и висококвалификовано особље и најбоље цене. Судски тумач се такође одазива по позиву суда у судским предметима у циљу пружања усмених и писмених преводилачких услуга. Судски тумач није ограничен само по судском тумачењу, по свом позиву судског тумача, он је такође и професионални преводилац који пружа услуге превођења без овере судског тумача. Наши судски тумачи су постављени од стране Министарства правде.


  Сазнајте више о чланку - судски тумач за руски језик

 • Симултано превођење

  СИМУЛТАНИ И КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ СА/НА РУСКИ ЈЕЗИК

  ПРЕВОЂЕЊЕ УСМЕНО НА РУСКИ ЈЕЗИК СА СРПСКОГ НА РУСКИ

  Могућност српско-руског превођења: пословних састанака, посета, презентација, ужих пословних договора, конгреса, конференција, семинара, радионица и осталог.

  Нудимо Вам услуге консекутивног и сумултаног превођења са српског на руски језик и са руског на српски језик. За усмене преводе неопходно је да закажете Ваш превод барем 3 дана унапред, као и да нагласите тему која ће бити предмет разговора, како би наши преводиоци могли на највишем нивоу да раде свој превод. Уколико Вам треба усмени превод у краћем року, контактирајте нашег менаџера. Одабраћемо најпогоднијег за Вас преводиоца, који уколико је потребно може да се сретне са Вама и пре договореног сусрета, ради бољег упознавања.

  УСМЕНИ КОНСЕКУТИВНИ ПРЕВОДИ НА РУСКИ И СА РУСКОГ

  УСМЕНИ ПРЕВОДИ СА РУСКОГ И НА РУСКИ ЈЕЗИК, ПРЕВОДИЛАЧКА АГЕНЦИЈА, БЕОГРАД

  Врста превода када се током семинара, радионица, пословних састанака, посете нотарима стране налазе у ужем кругу, већином у циљу отворене дискусије, презентације, ужих пословних договора и сличног.

  Након што се говорник обрати присутнима, направи кратку паузу како би преводилац превео/-ла. Према дугогодишњем искуству из усменог превођења агенција за превођење препоручујемо ову врсту усменог превођења за мање групе учесника и онда када је циљ да се успостави интерактивна и присна комуникација. У зависности одтрајању ангажмана заједно анализирамо да ли је потребно да се ангажује један или више преводилаца. Потребно је у дневном реду урачунати време које је потребно за рад са консекутивним преводима.

  Наш преводилачки тим поседује вишегодишње искуство у консекутивном превођењу. Посебно нам је задовољство када од клијената добијемо срдачне захвалнице након сарадње на таквим пројектима.

  УСЛУГЕ УСМЕНОГ ПРЕВОЂЕЊА НА РУСКИ, ПРЕВОДИЛАЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК

  Језичке комбинације: српско-руски, руско-српски, руско-енглески, енглеско-руски

  Преводилачки тим чини група преводилаца са искуством у усменом превођењу на састанцима, скуповима, изложбама, семинарима, и сл. Створена је група преводиоца за симултано превођење за рад на дугорочним пројектима. Консекутивно и симултано превођење се користи за догађаје као што су преговори, пословни састанци, презентације, прес конференције, праћење на изложбама, путовањима.

  Свако заказивање консекутивног или симултаног превођења детаљно се разматра од стране нашег менаџера. Из додатних информација које добијамо од стране клијента о догађају, одређује се преводилац у зависности од тематике превода и типа тог догађаја. Јако је битно да  добијемо допунски материјал за преводиоца, како би могао што боље да се припреми за превод.

  Услуга "Целодневни превод" - рад преводиоца у току 8 сати радног времена. Ова услуга Вам пружа могућност да смањите трошкове усменог превода и да имате преводиоца на располагању у току целог дана. Уколико преводиоц ради преко 8 сати, сваки следећи сат се наплаћује по нижој цени.

  УСМЕНИ СИМУЛТАНИ ПРЕВОДИ НА РУСКИ И СА РУСКОГ

  УСМЕНИ ПРЕВОДИ СА РУСКОГ И НА РУСКИ ЈЕЗИК, ПРЕВОДИЛАЧКА АГЕНЦИЈА, БЕОГРАД

  Врста превода: када се током конгреса, конференција, семинара, радионица, већих пословних састанака стране налазе у већем кругу.

  Овде се излагања врше систематски, са донекле ограниченијом интерактивношћу и присношћу, али доста брже него са консекутивним превођењем. Наиме, два преводиоца која се налазе у кабини за симултано превођење, путем звучног преноса прате говоре и непосредно преводе. Микрофони, слушалице и кабина за симултани превод су неопходна техничка опрема.

Go to top