Menu

Писмени преводи црногорски - преводилац за црногорски

Превод са овером на црногорски и писмено превођење без овере са црногорског

Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни да саслушамо Ваше жеље које се тичу стила и терминологије превода. Велико искуство имамо у превођењу научних и стручних текстова, као и у креативном превођењу реклама и пропагандног материјала. Писмени преводи на црногорски језик су резултат рада стручног тима са црногорског говорног подручја како би излазни документ био у духу црногорског језика.

Нудимо услуге превођења свих врста текстова са црногорског језика на српски и са српског на црногорски високог квалитета. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни која служи као основа за обрачун. Преводи се шаљу у истом формату у ком смо га добили на превођење.

Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир преводиоца је важан део посла, јер он директно утиче на квалитет превода. Руски центар је водећи онлајн преводилац.

Црногорски језик је матерњи језик око 230 хиљада људи у Црној Гори. Глобално се сматра да је црногорски језик дијалекат српског језика. Има два званична писма - црногорску латиницу и ћирилицу.

Црногорски језик је званични језик у Црној Гори. Као мањински језик, признат је у општини Мали Иђош у Србији.

Go to top