Menu

Писмени преводи словачки - преводилац за словачки

Превод са овером на словачки и писмено превођење без овере са словачког

Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни да саслушамо Ваше жеље које се тичу стила и терминологије превода. Велико искуство имамо у превођењу научних и стручних текстова, као и у креативном превођењу реклама и пропагандног материјала. Писмени преводи на словачки језик су резултат рада стручног тима са словачког говорног подручја како би излазни документ био у духу словачког језика.

Нудимо услуге превођења свих врста текстова са словачког језика на српски и са српског на словачки високог квалитета. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни која служи као основа за обрачун. Преводи се шаљу у истом формату у ком смо га добили на превођење.

Најпознатији Словаци свету су Александар Дубчек, Адам Колар и многи други.

Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир преводиоца је важан део посла, јер он директно утиче на квалитет превода. Руски центар је водећи онлајн преводилац.

Словачки језик је матерњи језик 5-7 милиона људи на свету, углавном људима у Европи, највише у Словачкој и источним деловима Чешке и Словацима који живе ван граница своје земље. Званично и једино писмо словачког језика је латиница.

Словачки језик је званични језик у Словачкој и службени језик у многим институцијама Европске Уније, а говори се још и у САД, Чешкој, Канади, Србији, Мађарској, Аустрији, Немачкој и др. Центром Словака у Србији сматра се место Бачки Петровац.

Go to top