065 551 34 34 office@ruskicentar.com

Sa engleskog jezika na ruski jezik

Prevodimo različitu dokumentaciju. Prevodimo sa engleskog na ruski časopise, novinske članke, udžbenike. Naši prevodioci su sudski tumači. Često su usmereni na prevođenje građevinskih projekata. Prevodimo i sve sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom.

U našem timu su sudski tumači koji su zaduženi za overu dokumenata i dokumentacije. U vrlo sa engleskog jezika na ruski.

Samo ne zaboravite da prilikom slanja dokumenata dostavite i originalan dokument kako bi sudski tumač za engleski, odnosno sudski tumač za ruski jezik, mogao da ga uporedi sa prevodom pre nego što ga overi.

Angažovanje jednog od ova dva sudska tumača zavisi samo od pravca prevoda, odnosno od toga da li se prevodi sa engleskog na ruski ili sa ruskog na engleski.

Usluga simultanog prevođenja sa engleskog jezika na ruski

Dokaz da nismo usmereni samo na uslugu pisanog prevođenja jeste činjenica da su u našem timu prevodioci i sudski tumači čija je specijalnost usmeno prevođenje svih vrsta.

To znači da kod nas možete dobiti i usluge šapatnog, ali i konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda.

A kako su naši stručnjaci dugi niz godina u ovom poslu, te iza sebe imaju sate i sate prevođenja na raznim događajima, to smo potpuno uvereni da će čak i najzahtevniji klijenti biti sasvim zadovoljni uslugom koju pružamo.

Želeći da izađemo u susret svim zahtevima naših klijenata, u redovne usluge smo uveli i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima.

Tumač rusko engleski

Osim prevodilaca, u našem timu su i profesionalni redaktori, odnosno stručnjaci koji će izvršiti lekturu i korekturu sadržaja kojima niste zadovoljni iz bilo kog razloga.

Ova usluga je usmerena na sve one materijale koje ste prepustili nekome na prevod, a koji nisu zadovoljili vaše kriterijume.

Primeri lična dokumenta – prevođenje sa ruskog na engleski jezik overenih prevoda

 • biografija,
 • rodnog lista,
 • venčanog lista,
 • ocena iz osnovne škole,
 • prepisa ocena iz srednje škole,
 • prepisa ocena sa fakulteta
 • diplome,
 • potvrde o nekažnjavanju,
 • potvrde o prebivalištu,
 • prevod o promeni adrese,
 • potvrde o zapošljavanju,
 • preporuke poslodavaca,
 • dokumenata za studiranje u inostranstvu,
 • sertifikata,
 • svedočanstava i sertifikata,
 • vozačke dozvole kao i overeni prevod saobraćajne dozvole,
 • medicinske dokumentacije i istorije bolesti,
 • radne dozvole
 • dozvole o prebivalištu,
 • rešenja o penziji,
 • prevođenje i tumačenje kod matičara prilikom venčanja itd.
 • Overeni prevod

Prevodi dokumenata sa engleskog na ruski jezik

Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa engleskog jezika na ruski, kod nas vas očekuju prevodi i ličnih i poslovnih dokumenata, ali i svih vrsta pravnih akata, poput sudskih presuda, različitih rešenja, te presuda o razvodu i drugih.

Na vaš zahtev prevodimo i sve tipove ugovora. Različite potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. To su na primer: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti. Saglasnost za zastupanje, te potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja, ali i mnoga druga.

Takođe, ukoliko je potrebno, sa engleskog na ruski prevodimo i lekarske nalaze. Uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Od ličnih dokumenata, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod lične karte. Zatim, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih. Mada mi sa engleskog na ruski jezik prevodimo i: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačku dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu. Saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih, kao i ostala lična dokumenta.

Sa engleskog jezika na ruski prevodimo i poslovna dokumenta. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća. Prevodimo i revizorske i godišnje izveštaje, te bilanse stanja i uspeha, ali i različite tipove poslovnih ugovora i ugovora uopšte.

Prevođenje dokumentacije sa engleskog na ruski jezik

Naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje diplomskih radova. Sa engleskog na ruski jezik prevodimo i seminarske, ali i naučne radove, te patente i rezultate naučnih istraživanja. Osim toga, očekuju vas i prevodi diplome i dodatka diplomi, kao i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole. Potom overava ovlašćeni sudski tumač. Na taj način bi bili pravno validni, budući da je reč o zvaničnim dokumentima.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju. Uverenje o položenim ispitima, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja.