Menu

Писмени преводи словеначки - преводилац за словеначки

Превод са овером на словеначки и писмено превођење без овере са словеначког

Преводе текстова врше само високо квалификовани преводиоци са искуством. Увек смо спремни да саслушамо Ваше жеље које се тичу стила и терминологије превода. Велико искуство имамо у превођењу научних и стручних текстова, као и у креативном превођењу реклама и пропагандног материјала. Писмени преводи на словеначки језик су резултат рада стручног тима са словеначког говорног подручја како би излазни документ био у духу словеначког језика.

Нудимо услуге превођења свих врста текстова са словеначког језика на српски и са српског на словеначки високог квалитета. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни која служи као основа за обрачун. Преводи се шаљу у истом формату у ком смо га добили на превођење.

Српски и словеначки народ имају велике везе, што због заједничког живота у истој држави, што због културних и других веза.

Превођење стручних текстова одликује висока стручност за одређену област, коју је потребно да поседује одређени преводилац. Мит је да сваки преводилац може све да ради све области превођења. Ми у свом тиму имамо преводиоце који су стручни за разне области. Пажљив одабир преводиоца је важан део посла, јер он директно утиче на квалитет превода. Руски центар је водећи онлајн преводилац.

Словеначки језик је матерњи језик око 2,5 милиона људи у свету, највише Словенцима који живе у Словенији, али другим земљама бивше Југославије. Званично писмо словеначког језика је словеначка латиница.

Словеначки језик је званични језик у Словенији и многим институцијама Европске Уније. Као мањински језик, признат је у Аустрији, Мађарској, Италији и појединим општинама у Србији и Хрватској.

Go to top