065 551 34 34 office@ruskicentar.com

Судски тумач за руски језик

Преводилац за руски

Превод са овером судског тумача са српског на руски језик

и са руског језика на српски језик

Судски тумач за руски језик односно судски преводилац за руски језик је особа која поседује дозволу одређеног надлежног органа за обављање посла сталних судских тумача за руски језик, а у Републици Србији тај орган је Министарство правде. Стални судски преводилац за руски језик мора да задовољи све услове, тј. мора да прође различите усмене и писмене провере знања, првенствено знања руског језика.

  • Прецизност превода 100% 100%
  • Поштовање рокова 100% 100%
  • Најбоља цена 100% 100%

Руски преводилачки центар у Београду

Стручни писани преводи руског са овером

Судски тумач за руски и енглески

Поверљивост и савесност
Са свим текстовима и подацима поступаће се строго поверљиво и они неће бити доступни трећим лицима. Све услуге које нудимо, биће обављене максимално брзо и савесно.
Превод са овером руско - енглески

Такође, радимо и оверене преводе са енглеског на руски језик и са руског на енглески језик. За писмене преводе цена се обрачунава према преводилачкој страни,  а за судски тумач руско-енглески по овереној физичкој страници.

Политика цена

САЦену за конкретан посао формирамо искључиво на основу Вашег захтева за понуду и након увида у све параметре релевантне за формирање цене. Све остале цене се наплаћују према нашем ценовнику који је на снази у време склапања уговора, односно потврде наруџбе.

Заказивање тумача

Судски тумач за руски језик стоји Вам на располагању при овери потписа пред надлежним органима. Приликом склапања брака, уколико је један од супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања као и на сам дан венчања.

Стручни преводи са руског на српски jeзиk и обрнуто

СТРУЧНИ ПРЕВОДИОЦИ СА РУСКОГ ГОВОРНОГ ПОДРУЧЈА
Над свим преводима радимо са специјалним преводилачким програмима, који не замењују преводиоца, већ нам помажу у коришћењу исте терминологије како би терминологија била доследна и како би нам помогла у избегавању евентуалних грешака. То даје могућност коришћења исте терминологије и у наредним пројектима са истим клијентима. Ради доследности стила, трудимо се да ангажујемо истог преводиоца и за наредне пројекте, кад год је то могуће.  
РУСКИ ЦЕНТАР
Зашто изабрати баш нас?
Z

Преко 10 година искуства

Радом стварамо традицију. Традицију чувамо квалитетом.
Z

Преведених преко 10,000 страна годишње

Велики обим и посао за нас је изазов и задовољство.
Z

Канцеларије у центру - Палата Београђанка

Налазимо се у срцу Београда. Рецепција доступна 24 сата.
Z

Искључиво изворни говорници

Сви наши преводиоци су део живота провели у Русији.

Преводиоци Руског Центра су нам помогли да превазиђемо језичке баријере на српском говорном подручју и омогућили нам да преведемо обимну техничку документацију.

TREI GMBH, РУС

Задовољство је сарађивати са људима који поштују дефинисане рокове и који поштују договор.

SBERBANK, РУС

Захвалност за организацију професионалног преводиоца у врло кратком року, течног говорника руског, францусског и српског језика за нашу делегацију која је имала састанак у Паризу.

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, РС

Стручни преводи са српског на руски и обрнуто

Руски центар вам нуди све врсте превода са руског језика и на руски језик, било обичних или стручних текстова. Имамо стално и хонорарно запослене преводиоце и судске тумаче, професоре руског језика и књижевности, који по потреби бивају ангажовани и на терену када је потребно да су присутни на догађају или манифестације где једна од страна не говори руским језиком. Такође, обављамо усмено, писмено и хитно превођење са руског језика, са могућношћу овере већ преведеног текста печатом судских тумача за руски језик, као и услугама лектурисања и коректуре докумената који су на руском језику. Наши преводи са руског језика су квалитетни, веома прецизни и тачни, јер сарађујемо само са провереним и строго контролисаним преводиоцима и судским тумачима за руски језик.

Вршимо судско тумачење и превођење са српског на руски језик и обрнуто, као и превођење са руског језика на све друге стране језике и превођење на руски језик са свих страних језика . Обратите се тиму стручњака за све додатне информације у вези са обликом превођења у којем Вам је потребан превод – контакт 065.830.23.45!

Руски преводилац

Задовољство клијента нам је на првом месту. Због тога смо и поред сталног рада на стандардизацији услуга превођења задржали флексибилност у раду с клијентима. Радо ћемо вам изаћи у сусрет како бисмо заједнички дошли до решења које ће вам савршено одговарати. Руски језик током последњих година доживљава прави “бум”.  Значајне руске инвестиције и економско присуство у региону чине овај језик једним од најтраженијих језика за стручне преводе, како у пословном тако и у приватном контексту. Контактирајте нашег координатора и преведите своје текстове прецизно и тачно. На све ваше е-маилове одговарамо у најкраћем могућем року, не дуже од 24 сата. Са свим текстовима и подацима Наручиоца поступамо строго поверљиво.

Позовите да се договоримо

Одобравамо попусте на обимније преводе. Сви наши сарадници се обавезују на поштовање преводитељског кодекса. Ово значи да се све информације до којих се дође путем превођења третирају крајње поверљиво. Текстове незаконитих садржаја не узимамо у обраду. Рокове испоруке превода договарамо индивидуално у складу са вашим потребама и нашим капацитетима. Увек се придржавамо договореног рока. Оптимално се преводи 10 страница текста дневно.  Цена услуге се рачуна по једном потпису судског тумача на једном документу без обзира на количину текста. У цену је урачунато копирање, обрада и пришивање, као и остали технички послови. Такође је укључена у цену и такса судских тумача.

Како ословљавати госте из Русије

Руски језик посебан је по томе што се људима са поштовањем обраћате тако да кажете њихово име, затим име њиховог оца. Тачније, ако је реч о мушкој особи, имену оца додајете наставак -ович/-евич, а ако се ради о женској особи, додајете наставак -овна/-евна. Тако, када чујете име Андреј Алексејевич, знате да се Андрејев тата зове Алексеј. Ако је реч о Александри Петровној, знате да се Александрин отац зове Петар. Преводиоци наше агенције обучени су и за директно превођење са руског на енглески језик, као и са енглеског на руски језик. Руски центар са својим преводиоцима и овлашћеним судским тумачима за руски језик пружа све врсте усмених и писаних превода.

Руски језик - руски центар - судски тумач у центру Београда

СТАЛНИ СУДСКИ ПРЕВОДИЛАЦ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК

Шта је то судски тумач, тј. судски преводилац

Према Правилнику о сталним судским тумачима (Сл.гласник РС. бр. 35/2010), судски преводилац или судски тумач је особа која поседује:

1) одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или поседује потпуно знање језика са кога преводи и на који преводи усмени говор или писани текст;

2) познаје правну терминологију која се користи у језику са кога се преводи или на који се преводи;

3) има најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

Судски тумач или судски преводилац

Судски тумач или судски преводилац је потребан за оверавање превода печатом са својим именом. Печатом се гарантује истоветност превода са оригиналом. Најчешће је тај печат потребан за оверавање превода правних аката, извода из матичних књига рођених или умрлих, диплома, потврда, изјава, пуномоћја, различитих уверења, држављанстава… Судски тумачи не морају бити дипломирани филолози страног језика, иако је то најчешће случај. Уколико то није особа са завршеним филолошким факултетом (којој диплома служи као доказ знања страног језика), потребно је да достави сертификат о знању језика или, у случају да такав сертификат не поседује, мора полагати испит у Министарству правде.

Институција овлашћена за расписивање конкурса за судског тумача за одређени страни језик је Министарство правде. Решење о постављењу судског преводиоца доноси министар. Kонкурс се објављује у Службеном гласнику, најчешће једном годишње.

Евиденција о судским преводиоцима

Ако решењем преводилац постаје судски преводилац (судски тумач), полаже се заклетва у Министарству правде и добија се печат којим се оверавају преводи и којим се гарантује за истоветност превода са оригиналом. Тачност извршеног превода преводилац оверава својим потписом и печатом. Текст овере гласи: „Потврђујем да овај превод у потпуности одговара изворнику који је састављен на __ језику.“.

Тумач

Ако текст превода садржи две или више страна, стране морају бити означене редним бројем, оверене у доњем десном углу, и прошивене јемствеником, чији се крајеви на последњој страни спајају и потврђују печатом преводиоца (Сл.гласник РС. бр. 35/2010).

Наши судски тумачи за руски језик Вам стоје на услузи када су Вам потребни: превод судског тумача за руски језик, излазак на терен у случајевима када је потребно присуство судског тумача за руски језик, као и сви остали облици усменог превођења. Такође, могућа је овера већ преведеног текста на руски језик, као и лектура и коректура текста који је на руском језику.

Руски центар, судски тумач за руски, судски преводилац за руски језик, Београд.

http://www.ruskicentar.com/

 

овде можете сазнати одговоре на најчешће постављана питања

Често постављана питања
У ком случају је потребан превод са овером судског тумача?
Уколико је предмет превођења ПРЕВОД ПРАВНИХ И СУДСКИХ ДОКУМЕНАТА: Уговори; Тендерска документација; Записници; Тужбе; Решења; Одлуке; Правилници; Изводи из судског регистра предузећа; Финансијски извештаји; Ревизорски извештаји; Фактуре; Сертификати; Међународне дозволе; Пуномоћја; Превођење законодавства ЕУ, можете бити сигурни да ће Вам надлежни органи тражити превод са овером.
Да ли је потребно оверавати преводе личних докумената?
Одговор је ДА. ПРЕВОД ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА: Изводи из матичних књига; Потврде о држављанству; Уверења о пребивалишту; Дипломе; Дипломски радови; Сведочанства; Препис оцена и наставни план; Биографије; Захтеви за добијање виза; Дозволе за боравак; Радне дозволе; Потврде о стању рачуна у банци; Личне карте; Возачке дозволе; Пасоши; Медицински налази и др.
Шта је Apostille?
Apostille (ХАШКИ ПЕЧАТ) се издаје у Првом основном суду, Бул. Николе Тесле 42а. Уколико нисте сигурни да ли је за Ваш документ неопходан Апостилле печат, контактирајте одељење за међународну правну помоћ, 011/655-37-24 (радним данима од 7.30 до 15.30х).
Да ли је неопходан долазак у ваше канцеларије?
Уколико нисте у могућности да дођете код нас, нудимо Вам могућност доставе превода на кућну адресу путем курирске службе или ПостЕxпресс-а. Уколико се ради о писаном преводу без овере комплетну процедуру можемо да завршимо онлине.
Како се обрачунавају писмени преводи?
Преводи се обрачунавају на основу: стандардне преводилачке стране (1 преводилачка страна садржи 1800 компјутерски обрачунатих карактера са проредом или 235 речи), језика на који/са кога се преводи, сложености текста, жељеног рока, као и да ли захтевају оверу судског тумача. Стране се заокружују на 0.5, а најмања јединица која се обрачунава је једна страна. Пошаљите документ и са задовољством ћемо извршити оквирну процену.
Како се обрачунавају услуге усменог превођења?
Код консекутивног и симултаног превођења рачуна се време проведено са наручиоцем превода, од тренутка доласка преводиоца на договорено место, па све до завршетка превођења, без обзира на то колико је времена преводилац ефективно преводио. За један дан консекутивног или конференцијског превођења ван пребивалишта преводиоца зарачунава се најмање 8 сати. Наручилац мора осим тога подмирити путне трошкове.
Да ли може јефтиније?
За веће количине текстова и обимнија документа можемо понудити посебне услове и одобрити додатне попусте. Будите слободни да позовете нашу канцеларију и можете очекивати најбољу понуду на тржишту. Свакако постоје граничне минималне цене испод којих не можемо прихватити посао јер у таквим случајевима не постоји могућност да се испуштују минимални стандардни струке нити постоји гаранција квалитета.
Да ли могу да пошаљем uslikan dokument преко Vibera-a/WhatApp-a/Skype-a?
Да. Ваш оригинални документ за превод можете послати електронски путем било које wеб апликације, Е-маил, Viber, WhatsApp, Skype итд. Оригинални документ ако је предмет овера судског преводиоца доносите на увид у нашу канцеларију приликом преузимања превода.

Ту смо да се разумемо!

За све недоумице и питања стојимо на располагању. Будите слободни да нам се обратите са поверењем. Процена превода је бесплатна.
често постављана питањаконтакт канцеларија