065 551 34 34 office@ruskicentar.com
KURS: Kako čitati ruski
NIVO: Početnik
LEKCIJE: 7 (sa zvukom)
POTREBNI DANI: 2 do 4 danA
(1-2 sata po danu učenja)

Saznajte kako da čitate u 7 sati.
Sa audio vežbama i vežbama izgovora.

1. Lekcija
KILKOM na svako slovo možete da čujete kako se ono speluje i  izgovara
SPELOVANJE I IZGOVOR SVAKOG SLOVA IZ RUSKOG ALFABETA 
LINK

2. Lekcija
U drugoj lekciji ćete nauciti [čuti i pročitati]
– Osnovne izraze na ruskom npr “Zdravo, kako si?]
– IZGOVOR PRVIH 10 SLOVA i kako ih čitati  u različitim kombinacijama
LINK

3. lekcija

U ovoj lekciji ćete naučiti:

– da čitate važne fraze u ruskom: “Moje ime je …”
– da izgovarate sedam novih suglasnika (м, н, з, в, т, ш, б) i 5 samoglasnika (а, о, е, у, я).
4. Lekcija

U ovoj lekciji ćete naučiti:
– da pročitati rečenicu: “Ovo je moja kuća A gde ti živiš.?”
– da izgovarate devet novih suglasnika (т, м, й, д, г, т, ж, ш, ь) i 6 samoglasnika (э, о, е, и, ы, ё)
LINK

5. Lekcija

U ovoj lekciji ćete naučiti:
– da čitate frazu: “Želim pizzu i kafu” na ruskom.
– da izgovarate  pet novih ruskih suglasnika (х, ч, ф, ц, с) i jedan samoglasnik (я) u različitim kombinacijama.
LINK

6. Lekcija

U ovoj lekciji ćete:
 da naučite izgovarati novu frazu: “Ima li još muslija. Ne, ja sam pojeo sve?” na ruskom.
– da vežbate čitanje tri nova ruska suglasnika (щ, ь, ъ) i jedan samoglasnik (ю) u različitim kombinacijama.
LINK

7. Lekcija

Ruska abecede sa zvukom!
Ovdje možete imati audio-vodič za ruske abecede. Mi smo ga raspoređeni Svako slovo ima audio datoteku u kojoj možete čuti:
– Ime i zvuk svakog slova ćirilice.
– Primer s rečima koje sadrže to slovo, tako da možete čuti njegov zvuk.
Ovo je posljednja lekcija kursa “Kako čitati u ruskom”.

Pažnja! Samoglasnici su istaknuti u crvenom bojom
suglasnici su istaknuti u plavom bojom
Akcenat je označen sa ovom linijom: _
LINK

Video je sa jos jednog veoma korisnog sajta

Learn Russian the Fun Way