065 551 34 34 office@ruskicentar.com
Следећи конгрес слависта 2023. године у Паризу

Следећи конгрес слависта 2023. године у Паризу

На конгресу слависта биле су четири секције: 1. језик; 2. књижевност, култура, фолклор; 3. питања славистике; 4. специјалне теме конгреса:  двеста година Српског рјечника Вука Стефановића Караџића и Вуков значај у славистици, Александар Белић у историји славистике, ...
XVI Међународни конгрес слависта

XVI Међународни конгрес слависта

У Београду је у периоду од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта, најважнији научни скуп у овој области у свету, на коме је учествовало преко 1000 слависта из 43 земље. Овај конгрес је први Међународни славистички конгрес који се...
Kongres prevodilaca u Moskvi

Kongres prevodilaca u Moskvi

Kongres prevodilaca u Moskvi Da li je prevodilac u prozi rob Da li treba prevoditi isto delo na isti jezik više puta i tako ga „osavremenjavati“, da li su izdavač i prevodilac saradnici ili suparnici. To su samo neka od pitanja o kojima se razgovaralo na Kongresu...