Street Tablet Forest Mac Skycrapper Cloudsea Workingdesk Our Work Bg Bridge Iphone
Menu

Превођење руског језика

Поштовани, уколико су Вам потребне услуге стручног превођења на руски са српског језика или са руског на српски, дошли сте на право место!

Наши преводиоци су Вам на услузи. Преводи са руског језика и на руски језик брзо и квалитетно. 

Тел: 065 551 34 34

Наручите превод на руски

Све врсте преводилачких услуга које се односе на руски језик.

Другачији смо од других јер нудимо изузезно брзу услугу у Београду.

Пошаљите захтев за превод на email адресу, префикс "office"

Контакт телефон: 065 551 34 34

www.ruskicentar.com

Писмени превод са руског и на руски са овером

Судски тумач руски - званични судски тумац за руски језик

Под судским преводом се подразумева превод са судском овером. Преведени текст је оверен од стране тумача који су положили заклетву у Министарству правде, и који својом изјавом, потписом и печатом гарантују да је превод истоветан са оригиналом. Превод судског тумача са печатом је неопходан за све званичне документе.

St3

Ако Вам је потребан судски тумач за руски језик онда сте на правом месту. Судски тумач за руски језик неопходан је у државним институцијама и министарствима приликом потписивања уговора, на венчањима или у сличним приликама.

Судски тумач за руски језик – Београд

Судски тумач за руски за превод користи или оригинал или оверену копију и потом печатом и потписом оверава веродостојност превода са оригиналним документом. Комплетна услуга, као и приступачне цене опредељују више стотина клијената да своје поверење укажу нама. 

 

Оверене преводе техничких и научних текстова заједнички преводе судски тумачи и преводиоци из те области. Тако оверени текстови неопходни су код прилагања документације понуди за обављање посла. Често је за добијање посла неопходно приложити оверене преводе сертификата производа, атеста материјала итд.

Цене превода можете погледати у рубрици цене и плаћање.

Најчешћи преводи судских тумача су: 

 • преводи извода из судских регистара
 • преводи правних докумената
 • преводи сведочанстава и диплома
 • преводи докумената
 • преводи дозвола
 • преводи изјава
 • преводи извода из матичних књига
 • преводи сертификата
 • преводи берзанских докумената
 • преводи уговора
 • преводи финансијских извештаја
 • преводи овлашћења
 • преводи извештаја и др.

Наши судски тумачи за руски језик Вам стоје на услузи у када је потребан:

 • превод судског тумача за руски језик
 • излазак на терен у случајевима када је потребно присуство судског тумача за руски језик, као и све остале облике усменог превођења.
 • овера већ преведеног текста
 • лектура и коректура текста који је на руском језику

затим:

 • превод са руског на српски језик
 • превод са српског на руски језик
 • превод са руског на друге стране језике
 • превод са страних језика на руски језик
Go to top